ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!!

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!!

Уважаеми наемодатели, Във връзка с изменение в Закона за ползване на земеделските земи, както и предстоящото оттегляне на ГРАНД АГРО ООД като НАЕМАТЕЛ на имотите в НАЙДЕНОВО- ОРГАНИЗИРАМЕ СЪВМЕСТНО СЪБРАНИЕ с представители на Гранд Агро ООД и СОФАРМА АД но 16.06.2018г...